خرمشهر
نظرات (1)

هیچگاه فراموش نمیکنم سوم خردادرا که گوینده  رادیو شمرده گفت "خرمشهر آزاد شد"! 

در کودکی از شادی دیگران شاد  بودم  و سالها گذشت تا فهمیدم خرمشهر چگونه آزاد شد. 

دلاوری و نبرد تن به تن زنان و مردان  وطن پرست خرمشهر را آزاد کرد. 

جوی خون جوانان ایرانی خرمشهررا آزاد کرد.

سوم خرداد برای من یادآور رشادت، از خودگذشتگی، دلاورمردی مدافعان وطن است. 

یاد و خاطرشان گرامی.


نویسنده : ایوا
تاریخ : پنج‌شنبه 3 خرداد 1397
زمان : 16:39