بهتر و بهتر میشوم
نظرات (0)

چهارشنبه ده دقیقه به هشت بیدار شدم و ایشان را راهی کردم و پرنده ها را غذا دادم . چند تا لیوان آب و یک لیوان آب پرتقال خوردم، خانه را گردگیری کردم و سرویسها را تمیز کردم.  ظرفهای فرشته را شستم و پر کردم. دوش گرفتم و ۹۰۴۵ دقیقه دوستم  را برمیدارم و با هم میرویم ایکیا. توی کافه اش مینشینیم و حرفهامون به درازا کشید  و کافی و کیک میخوردیم. خرید من تنها شمع و یک قوری و برس توالشورو چوب لباسی  بود و دوستم چند تا کاسه و پارچه آشپزخانه و جالباسی آویزی برای توی کمدش خرید. بیشتر رفتیم با هم وقت بگذرونیم. 

نزدیک ۱ برگشتیم به  سوی  خانه؛ سرراه بنزین زدم و رفتیم یک فروشگاه تا پارچه ببینیم برای تخت فرشته که چیزی نگرفتم. دوستم رساندم  و برگشتم خانه و فرشته کوچولو را برداشتم و رفتم سر قرار با دوستم پیاده که برویم پسرش را از مدرسه بیاوریم. فرشته کوچولو خیلی خوشحال بود که این همه بچه یکجا دید و هر کسی رسید دستی به سر گوشش کشید. با هم برگشتیم و توی پارک از هم جدا شدیم و هرکسی رفت خانه خودش. رسیدم خانه کمی استراحت کردم و خانه را جارو کشیدم وطی و شام هم زرشک پلو با مرغ و سیبزمینی سرخ کرده برای ایشان درست کردم با سالاد. با مادرم تلفنی حرف زدم و با یکی از دوستان قدیمی در ایران. 

چای دم کردم و ایشان ۷.۳۰ رسید و کمی بعد شام  خوردیم. با ایشان سریالی نگاه کردیم که من جسته و گریخته میدیدم. 

موهام را روغن میزنم و کلاه میکشم سرم. 

شب دیر خوابیدیم و من فکر میکنم توی این   چند سال چه چیزهایی زیرورو شد؛  یکیش خودم. 

خدایا از هر چیز به من بهترینش را بخشیدی؛  سپاسگزارم.


<<همه چیز به سوی بهتر شدن میرود>>


پ.ن. قطره جان هنوز اینجا  را میخوانی؟ 
نویسنده : ایوا
تاریخ : چهارشنبه 22 شهریور 1396
زمان : 18:47